Quy chế hoạt động

Sơ đồ công ty

Bộ phận đứng đầu và điều hành công ty là Giám đốc Công ty. Nằm dưới sự quản lý của Giám đốc là Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh điều hành phòng tài chính kế toàn và Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật điều hành phòng kỹ thuật. Hai bộ phận phòng tài chính kế toán và phòng kỹ thuật sẽ quản lí và giám sát các đội thi công.

Sơ đồ công ty Tota Paint

Sơ đồ tổ chức thi công

Bộ phận đứng đầu và điều hành công ty là Giám đốc Công ty. Nằm dưới sự quản lý của Giám đốc là Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh điều hành phòng tài chính kế toàn và Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật điều hành phòng kỹ thuật. Hai bộ phận phòng tài chính kế toán và phòng kỹ thuật sẽ quản lí và giám sát các đội thi công.

Tổ chúc bộ máy thi công của Tota Paint

Tổ chức bộ máy thi công của Tota Paint

Thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường

Bộ phận quản lý kĩ thuật – an toàn lao động:

Giải quyết các vấn đề liên quan đến công trình, tổ chức thi công đạt yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật theo đúng hồ sơ thiết kế.

Mở sổ nhật kí công trường theo dõi toàn bộ tình hình thi công ( tiến độ , khối lượng, chất lượng, cung ứng vật tư ).

Cùng với chủ đầu tư, cơ quan thiết kế tổ chức giám sát thực hiện lập hồ sơ nghiệm thu, kiểm tra chất lượng từng công việc hạng mục và toàn bộ công trình.

Hướng dẫn cho công nhân các biện pháp an toàn lao động, kiểm tra, nhắc nhở cho công nhân trong việc thực hiện các quy định về an toàn khi đi thi công điện, giàn giáo, phòng cháy nổ, tai nạn lao động.

Cung ứng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, kiểm tra, nhắc nhở cho công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động theo đúng yêu cầu thi công.

Bộ phận quản lý hành chính- kinh tế:

Tổ chức nơi ăn chốn ở cho công nhân, quản lý hành chính, đảm bảo trật tự an ninh trong thời gian làm việc cũng như lúc sinh hoặt, nghỉ ngơi.

Theo dõi, thống kê, cập nhật, các chứng từ ban đầu, khối lượng thanh toán và khối lượng công việc theo tiến độ thi công.

Bộ phận giám sát thi công

Trực tiếp chỉ đạo cho công nhân thi công theo đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thi công công trình.

Hướng dẫn và theo dõi việc sử dụng vật tư, máy móc thiết bị đảm bảo mục đích tiết kiệm và hiệu quả cao.

Hướng dẫn cho công nhân tiến hành thực hiện các sửa đổi trong quá trình thi công theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư.

Bộ phận kế hoặc và cung ứng vật tư

Lập kết hoạch thi công, kế hoạch cung ứng vật tư, nhân công, máy móc thiết bị cho công trình phù hợp với tiến độ và yêu cầu thi công công trình.

Theo dõi việc thực hiện công trình so với kế hoạch đề ra.

Cung ứng toàn bộ vật tư sử dụng cho công trình theo đúng yêu cầu về chủng loại quy cách, khối lượng thiết kế và kịp thời với tiến độ thi công công trình.

Các đội thi công xây lắp :

Công ty có đội ngũ kỹ thuật thi công lành nghề, đáp ứng được việc thi công các công trình yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao.

Lực lượng công nhân có tay nghề được huy động đầy đủ để đáp ứng kịp thời yêu cầu của tiến độ công trình.

Mối quan hệ giữa trụ sở chính của công ty và việc quản lý tại hiện trường

Các phòng nghiệp vụ của Công ty : hỗ trợ cho bộ phận quản lý kỹ thuật công trình những giải pháp phức tạp, đôn đốc viêc thực hiện tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Mọi thủ tục hành chính và các thủ tục khác có liên quan đến công trường do công ty trực tiếp giải quyết. Hàng  tuần công trường giao ban kiểm điểm những công việc đã thực hiện, đề ra kế hoạch cho tuần tiếp theo và báo cáo lên cho Công ty.

Ngay sau khi được thành lập, Công ty tập trung trong lĩnh vực xây dựng, đã xây dựng nhiều công trình trên các lĩnh vực xây dựng dân dụng, cầu đường thủy lợi trên cả nước.

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, cán bộ quản lý chuyên sâu giàu kinh nghiệm và có nhiều sáng kiến đóng góp trong kỹ thuật xây dựng. Đội ngũ công nhân được đào tạo rèn luyện có tay nghề cao, thi công được nhiều sự án đòi hỏi tính kỹ thuật cao. Công ty đã tăng cường rèn luyện đầu tư phương tiện, trang thiết bị thi công hiện đại cho các đơn vị nhằm cơ giới hóa cao, giảm nhẹ thủ tục thi công thủ công.

Mặc dù thị trường xây dựng đnag cạnh tranh khốc liệt nhưng từ khi thành lập Công ty cổ phần thương mai dịch vụ và xây dựng Toàn Thắng đang từng bước phát triển vững mạnh và gây được uy tín với các chủ đầu tư. Những năm qua Công ty đã hoàn thành nhiều công trình được các chủ đầu tư đánh giá cao, tạo sự mến mộ, tín nhiệm của nhiều khách hàng.

Vị trí cửa hàng
Nhắn tin Facebook
Nhắn tin Zalo
Thông tin ngân hàng
Hotline: 0902 446 866